ورود به سیستم

مرکز دانلود

لیست دانلود ها

فهرست مطالب نمایش / دانلود
اسناد سفر
مجوز والدین برای سفر کودکان (4-2 سال)
مجوز والدین برای سفر کودکان به صورت تنها و  پذيرش کودک بدون همراه (کودکان تحت سرپرست) (5-11 سال)
مجوز والدین برای سفر کودکان جوان به صورت تنها (12-17 سال)
اطلاعات مربوط به چمدان های گم شده
اطلاعات مربوط به خسارت دیدن چمدان های شما
فرم درخواست جهت مساعدت
فرم ثبت نام برای حیوانات خانگی
فرم ثبت نام برای وسایل ورزشی و چمدان های دارای وزن بیشتر از حد مجاز
اعلام ارزش
فرم Bordshop

دیگر اسناد

 
فهرست مطالب نمایش / دانلود
سرگرمی های حین پرواز
مجلات درون هواپیما
خریدهای درون هواپیما