ورود به سیستم

برنامه پروازی

 

روز هفته مبدا-مقصد ساعت پرواز ساعت رسیدن شماره پرواز
جمعه تهران-برلین 02:45 05:30 ST3329
پنج شنبه برلین-تهران 18:15 01:40 ST3328
سه شنبه تهران_برلین 08:15 05:30 ST3329
دو شنبه  برلین-تهران 23:00 06:25 ST3328